Десетокласник от СУ“Васил Левски“ спечели конкурса за участие в програмата „Обучение на ученици в САЩ “ за учебната 2017/2018 г.

Един амбициозен проект на Георги Георгиев от 10 а клас и класния му ръководител Цветлина Митева получи заслужен успех.
Десетокласникът спечели конкурса за участие в програмата „Обучение на ученици в САЩ “ за учебната 2017/2018 г.
Той получава пълна стипендия за едногодишно обучение в САЩ по програма „ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc.)“. Предоставя му се възможност да бъде ученик в едно от най-престижните частни училища в САЩ. Всички училища по програмата имат високи стандарти в академичните, спортните и културните постижения.
Пълната стипендия е на стойност почти 60 000 долара и включва таксата за обучение, таксата за участие в програмата, самолетен билет до САЩ и обратно, лични разходи, такса за виза.
Селекцията на кандидатите по програмата „ASSIST“ преминава през няколко етапа: първи етап – изпращане на формуляр за кандидатстване и есе; втори етап – провеждане на стандартизиран тест по английски език тип TOEFL , писане на есе и интервю на английски език с представители на ASSIST в София ; трети етап – след приключване на интервютата във всички страни, участващи в конкурса, представителите на програмата от САЩ обявяват окончателния подбор на кандидатите.
Конкуренцията в този конкурс всяка година е голяма, но не е непреодолима. Доказа го и Георги – първият ученик от СУ „Васил Левски“, получил изключителната възможност да се обучава в някое от най- престижните частни училища на САЩ с пълна стипендия за следващата учебна година.
СУ“Васил Левски“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button