НГПИ „Проф Венко Колев “ е с променен статут

С решение на Министерството на образованието от 1 март 2017 г Националната гимназия за приложни изкуства вече е с променен статут.

От Гимназия става Национално училище. Гимназията остава в историята, както сподели г-н Илиян Илиев-директор на училището. „Минахме през СХУПИ,НГПИ. Сега вече сме НУПИ’Проф.Венко Колев“. Промяната е свързана с с изискванията на приетия през м. август 2016 г. нов Закон за предучилищното и училищното образование. Промяната засяга и НГПИД „Дечко Узунов“ в Казанлък.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button