Съвместна информационна среща-семинар с участието на ИПЖЗ – Троян

На 29 март 2017 г. в гр. Велико Търново ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис – гр. Велико Търново) и Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) – гр. Троян.

На семинара доц. д-р Стела Димкова, ИПЖЗ – гр. Троян,  филиал Дряново ще представи на гостите oсновните елементи на технологията за отглеждане на овощни дръвчета, както и реализация на продукцията и ефективно използване на земята.

Доц. д-р Стела Димкова ще запознае присъстващите с иновативните овощни видове и добрите практики при резитби на  овощни дръвчета.

Eкспертите от Териториален областен офис на НССЗ – гр. Велико Търново ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се състои в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23 (зала на Регионална здравна инспекция, етаж 1)

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button