Троянската полиция отчете своята дейност пред общинските съветници

Днес г-жа Радостина Петкова направи отчет пред общинските съветници. Ето и самият отчет

А   Н   А   Л   И   З

ЗА РАБОТАТА НА РУ – ТРОЯН

                                            ПРЕЗ ПЪРВОТО 3 –МЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

  През първото тримесечие на 2017г. оперативна обстановка на територията обслужвана от РУ – Троян беше относително спокойна, наблюдава се значително намаление на броя на регистрираните ЗМ. Нямаме извършени убийства, имаме извършен един грабеж. Извършените кражби пред периода значително намаляват в сравнение със същия отчетен периода на 2016г. Въпреки непрестанната борба на полицията срещу разпространението на наркотични вещества този вид престъпна дейност бележи устойчивост.  Намаляват случаите на извършвани телефонни измами. Намаляват и  случаите на установена незаконна сеч на дървен материал.

През отчетния период на 2017г. на територията на РУ Троян са регистрирани 60 бр. ЗМ, а за 2016г. са били 133 ЗМ ,.

 

Месец ГодинаОбщо ЗМОстанали

за работа

Разкрити%

разкриваемост

Разкрити предишен период
03.2017     604825    52.0813
03.2016     133      10843    39.8110

През отчетния период на 2017г. по линия “ Кражби” са регистрирани 23 бр. ЗМ, като са останали за работа 20 бр. ЗМ, от тях са разкрити 10 бр. ЗМ ,което формира 50 % разкриваемост и са разкрити 5 бр ЗМ от предишен период. За същия отчетен период през 2016г. по линията са регистрирани 62 бр. ЗМ, като са останали за работа 52 бр. ЗМ, от тях са разкрити 21бр.ЗМ ,което формира 40,38 % разкриваемост и са разкрити 3бр ЗМ от предишен период. Видно от статистическите данни за разлика от предишни години  се забелязва голямо намаление на ЗМ по линията с 39 бр спрямо 2016г. като в същото време се увеличава и процента на разкриваемост.

    През отчетния период са регистрирани 2 бр. ЗМ по линия “Измами”, като за сравнение през миналата година са били 7. Към момента се забелязва намаление на този вид престъпление, като най – вече се ограничиха телефонните измами след предприетите превантивни действия от страна на РУ – Троян.

В заключение можем да отбележим, че криминалните престъпления през отчетния период са 55 бр. като от тях са останали за работа 44 от които са разкрити 24 бр. или 54.55 % разкриваемост. За сравнение през 2016г. за същия отчетен период са регистрирани 110 бр., останали за работа 94 бр. , като от тях са разкрити 38 бр. или 40,43  % разкриваемост.

 

Отчет за дейността на “Охранителна полиция ” при РУ- Троян

  ЗДвП

       153
   Глоби с фиш      768
   Глоби с фиш /пешеходци/     23
   ЗБЛД     258
       ЗГР     62
         218б     6
Наредби на Общината    255
ЗОССИ     1
 ЗМВР       12
ЗОБВВПИ1
Проверки на ловци681

 

Приключени преписки
ОбщоЗМПрокурорскиЯвни /молби, сигнали и предложения/домашно насилиеВръчени НПВръчни ел. фишовеВръчени призовки
12345678
1671
10   33  1103
2
287
  26   210

 

РЕАГИРАНЕ НА СИГНАЛИ
ОБЩ БРОЙЗА НАРУШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕДЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯЗА НАРУШЕНИЕ НА НОЩНА ТИШИНАЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕЗА НАРУШЕНИЕ НАРЕДБИТЕ НА ОБЩИНАТАСОДДРУГИ
345678910
786
301
3
135
6
0   15
326

 

 

НАЧАЛНИК РУ – ТРОЯН

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР РАДОСТИНА ПЕТКОВА

Related Articles

Back to top button