17 години „Обществен форум за реализиране на партньорски проекти“, тази година с приоритет – благоустрояване

2017 г. бележи седемнадесетата година, в която Община Троян заделя средства от бюджета си, през настоящата година в размер на 30 000 лв., за реализиране на проекти по общинската програма „Обществен форум“.

С всяка изминала година интересът към програмата расте. През 2016 г. кандидатстваха 17 организации, като 13 проекта получиха финансиране. И тази година има новости в регламента, които биха могли да стимулират повече граждански формации да кандидатстват.

На 16.03.2017 г. бяха публикувани правилата за „Обществен форум“ на официалната страница на Община Троян. Проектни предложения се събират до 28.04.2017 г. Община Троян е последователна в осъществяването на идеята през годините да бъдат стимулирани проекти от различен характер. След като през 2016 г. това бяха младежките проекти, тази година, по повод предстоящото през 2018 г. отбелязване на знаковата 150 годишнина от обявяването на Троян за град, допълнителен стимул ще имат всички кандидатстващи страни, които искат да реализират благоустройствени проекти. Кандидатите, чиито проектни предложения са насочени към благоустройствени дейности, може да осигурят необходимия собствен принос само във вид на нефинансово участие, остойностено по съответния ред. Всички проектни предложения, насочени към благоустройствени дейности и технически мероприятия предварително се съгласуват с общинската администрация.

Всички одобрени проекти ще имат консултанти – експерти от общинската администрация, които ще консултират и подпомагат реализацията и отчитането на проектите.

Очакваме проектните предложения на всички желаещи до 28.04.2017 г., подадени в Центъра за услуги на гражданите, ет. 1, Община Троян.

Жителите на общината могат да получат повече информация на официалната страница на Община Троян www.troyan.bg.

Свързани статии

Back to top button