БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН СЕ СПУСНА

Преди броени минути БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН СЕ СПУСНА И ЗАПАЛИ СВЕЩИТЕ  НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ

На Велика събота Църквата възпоменава телесното погребение на Иисуса Христа и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста, обвили ги в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от Голгота. При погребението на Иисуса присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button