„Внезапно“ вълнуваща среща с Георги Господинов

В Троян на 12 април 2017 се проведе“ внезапно’ вълнуваща среща с писателя Георги Господинов. Бяха дошли множество троянци,  ловчалии и чак от БРЮКСЕЛ.  Залите на галерията  бяха претъпкани от седящи и правостоящи гости. А за тези, които нямаше място(като за мен) бяхме на 1-т етаж. Благодарение на перфектното озвучение на галерията , ние позакъснялите  слушахме  разговорът там. Не усетихме как мина времето. Благодарение на приятния баритонов тембър на автора на романа“Сляпата Вайша“, ние чухме историята на това произведение. По него  бе направен и анимационния филм, който бе номинирана за Оскар.  Модератораторката  Нели Генкова- Маринова  умело водеше разговорът и с въпросите  преливаше от една тема на друга незабелязано.

От авторът и на други разкошни книги( „Физика на тъгата”, „Естествен роман”, „Невидимите кризи”, „Там, където не сме”)  разбрахме за голямата духовна връзка с баба му.  Каква роля е изиграла в неговото развитие.. Прочете част от книжката , която е илюстрирана от дъщеря му Рая.

Няма как да се разкажат и други случки, истории, които той сподели с троянци и гости на града..Срещата продължи дълго. Много въпроси се задаваха. Всеки искаше да вземе автограф от писателят.

И от това става ясно,че в Троян хората жадуват за такъв род срещи. Нека припомним,че преди седмица троянци се срещнаха с писателката Весела Тотева, която разказа истинска история от своя живот, събрана в книга. Отново имаше небивал интерес. В Информационно- културния център бе пълно и то аудиторията бе предимно младежка..

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button