Информационен бюлетин на РЗИ Ловеч

За периода 10.04.2017г. – 13.04.2017г. здравните инспектори при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 33 проверки на обекти с обществено предназначение – 1 място за настаняване, 4 фризьорски салона, 1 сауна, 1 оптика, 11 детски ясли и градини, 6 заведения за социални услуги, 1 игрална зала, 1 спортна зала, 1 обществена тоалетна и 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч, гр. Тетевен, гр.Троян, гр.Ябланица, гр. Луковит. Не са установени несъответствия с нормативната уредба. В търговската мрежа са извършени проверки на 25 козметични продукта и 10 химични вещества и смеси, които по отношение на етикетиране и обявяване на задължителна информация за потребителя съответстват на европейското и българско законодателство.
Извършени са и 16 проверки на здравословното хранене на деца и ученици в ученически столове, бюфети и кухненски блокове на учебни заведения, детски градини, социални центрове и детски лагери на територията на гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян и гр.Луковит, без нарушения.
През седмицата са извършени общо 31 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти и на обекти за хранене и развлечение в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Троян, гр.Ябланица, без нарушения. В заведение за хранене и развлечение в гр. Ябланица на длъжностно лице е съставен акт за работа без налична здравна документация.
През изминалата седмица са извършени 4 проверки в амбулатории от извънболнична помощ в гр. Тетевен, на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения; както и 4 проверки в АИП за СМП по спазване на изискванията съответните медицински стандарти. Проверените амбулатории работят съобразно нормативните разпоредби. Извършена е и 1 проверка в лечебни заведения в гр. Троян по жалба, касаеща медицинско обслужване. Преписката е предоставена на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ по компетентност.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button