Кметът на Троян покани заетите в сфера образование за обсъждане на Стратегия за развитие на образователната система в общината

По покана на кмета на Община Троян г-жа Михайлова, представители от детските градини, училищата и обществени съвети в общината обсъдиха стратегията за развитие на образователната система в общината, с времеви хоризонт до 2020 г.
Дискусията се проведе в Информационно-културен център, гр. Троян като предизвика интереса на присъстващите. Обсъдена бе идеята за обособяване на кухня-майка, която да готви за всички детски градини, което има смисъл както в икономически план, така и за едно още по-добро хранене на децата в различните възрастови групи. Поставен бе въпросът за търсене на възможности за осигуряване на логопедичен кабинет за нуждите на децата.
Пет са основните цели, които стоят пред Община Троян за периода 2017-2018 г., като обсъдената стратегия очертава насоките, които предстои да бъдат предприети за по-доброто настояще и бъдеще на децата. Сред предвидените мерки са създаване на подкрепяща училищна среда; осъвременяване на информационно –комуникационните технологии и форми на обучение; прилагане на „облачни“ технологии; привличане на млади учители в педагогическите колективи.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button