Открит конкурс за нова визия на центъра на Троян

По повод предстоящата 150 годишнина на Троян кметът на общината обявява открит конкурс за нова визия на централна градска зона: площад „Възраждане“ и прилежащ терен по улица „Васил Левски („Реконструкция на централна градска зона: площад „Възраждане“ и прилежащ терен – улица „Васил Левски“ – от 325-355-665″ – идеен и работен проект“). Предвиден е награден фонд.

Целта на конкурса е избор на изпълнител, който да изработи проект на основа на резултите от класирането на проектите. С авторите на премирания проект ще се сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за изработване на идеен и работен проект, пише в обществената поръчка.
Ще бъдат връчени три награди: първа награда – 5000 лева; втора – 3000 лв.; трета – 2000 лв. Наградите се изплащат в срок от 30 дни след влизане в сила на решението на възложителя за класиране на участниците в конкурса. След изплащане на наградите по сметките, посочени в заявленията, за възложителя възниква правото да използва концепциите на класираните на първо, второ и трето място участници за целите си, без разрешението на участниците и без да дължи допълнително възнаграждение за това.

Проектите се предават на чертежи формат А1, в мащаб М 1:250 или 1:200. Те следва да съдържат:
– Общ план на площада и ул. „В. Левски“ О.Т. 325 – 355 – 665;
– План на настилките (реконструкция на орнаментите) –материали и цветове;

– Предложение за реконструкция на плана за озеленяване. Отделни фрагменти и детайли, включително предложение за реконструкция на съществуващия воден ефект, могат да се представят на чертежи формат А2 в подходящ мащаб.
Предвидени средства за технически и работен проект са до 38 600 лв. с ДДС. Сумата включва проектантските хонорари по всички части на проекта, авторски надзор и консултантски услуги.
След удължаване на срока с 2 седмици оферти се приемат до 28 април, вместо до 13 април.

Критерии за оценяване на проектите
Композиционно решение (относителна тежест 35 т.)
Запазване на основните композиционни оси (относителна тежест 20 т.)
Реновиране на централния пластичен акцент на площада (воден ефект) (относителна тежест 20 т.)
Реновиране на зелени площи в площадното пространство (относителна тежест 25 т.)
Електроинсталации в площадното пространство (относителна тежест 20 т.)
В и К – инсталации в площадното пространство (относителна тежест 15 т.)
Проектна стойност (относителна тежест 20 т.) .

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button