Трето място за Община Троян в проучването на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. В рамките на проучването Община Троян отговори на електронното заявление за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна. 

На 5 април на страницата на ПДИ бяха публикувани резултатите от проучването.Община Троян успя да запази челни позиции в проучването на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ), трето място сред всички 566 институции Да припомним,че 2016  бе на 11-то място. До тази висока оценка   се е стигнало чрез оценяване проучванията  на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

Тази оценка стимулира  Общинската администрация да наблюдава повече  къде са  слабите звена и да се допълнят пропуските. 

Честито и още повече  успехи в тази посока, която е правилната за  развитието на троянската общинска администрация!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button