Водата в ловешко село е негодна за пиене

Водата в село Йоглав, Община Ловеч, е негодна за пиене заради завишени стойности на нитрати, предупреждават от „ВиК“ АД Ловеч. От дружеството се позовават на протокол №67.7 от 12.05 2017 г., според който е установено  надвишение на съдържанието на нитрати от 87.8 мг/л, при максимална стойност на водата за питейно-битови цели от 50 мг/л.

Водата от водопроводната мрежа на селото не следва да се консумира от деца до 3-годишна възраст. От дружеството са започнали обследване на причините за увеличението на нитрати в подаваната към селото вода, както и мероприятия за снижение на наднормената стойност. За резултатите от мерките ще бъде съобщено своевременно.

Свързани статии

Back to top button