За живота сега и докрая – галерия

Видният троянски поет и писател Цанко Лингорски представи своята нова книга  пред многобройна публика в зала“Форум“на читалище „Наука-1870“ Троян. Маргарита Монешка , Христина Петрова  прочетоха част от нея.На фона на класическа музика сякаш попаднахме в света ма Цанко Лигорски.

Той бе развълнува от прекрасния прочит на книгата му и в знак на благодарност прочете най- новите си стихове. Той бе поздравен от г-н Илия Ганчев , читалище „Наука“ и много други почитатели

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button