Кръгла маса „Предизвикателствата на специалистите при работа с деца и младежи в риск „-ГАЛЕРИЯ

В Троян Плаза се провежда кръгла маса на тема'“Предизвикатествата на специалистите при работа с деца и  младежи в риск „

Представиха своята си дейност Сдружение-дете и постоянство“, Комплекса за социални услуги с.Дълбок дол. Валентина Даскалова и Марияна Николова-експерти здравни и социални дейности в Община Троян представиха социалните услуги , които се извършват на територията на града. От Дирекцията“Социални подпомагания  също представиха своята дейност.Снежина  Алексиева  говори за политиката на АСП р в развитието на на социалните услуги за деца.

Г-жа Миревска от Центъра за подкрепа на деца“(Щошковата къща) също разказа какви грижи се полагат за подрастващите. С голямо внимание бе изгледан презентацията“Децата с психични пространства“

Зам.кмета на Община Троян,г-жа Поля димова която  и председател комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и немалолетни , поздрави присъстващите и разказа за троянския опит в тази насока.

Гост на дискусията бе зам.областния управител г-н Илиян Тодоров, който пожела спорна работа и сподели за политиката на Областното ръководство в тая насока.

Последва оживена  дискусия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button