Нов заместник-кмет ще има Община Ловеч от 1 юни 2017 г.

Даниел Николаев Колев ще е заместник-кмет по строителството, архитектурата, геодезията и екологията се възлагат следните функции и правомощия.

Колев ще отговаря за работата на общинската администрация в областта на устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителство на територията на общината, опазване, възстановяване , възпроизвеждане и развитие на околната среда и управление на отпадъците, формирането и провеждането на политиката за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, организацията и безопасността на движението и организацията и контрола на паркирането,  защита на населението при бедствия,опазване на обществения ред и сигурност и самоохрана на общинските обекти, отбранително-мобилизационната подготовка и сигурност на информацията на Община Ловеч.

Даниел Колев е бивш служител от системата на МВР, където работи от 1995 година. През 2010 г. е  началник група в Териториално звено “БОП” – Ловеч, тогава е временно назначен на длъжност зам.-директор II степен “Полиция” в ОД на МВР – Ловеч. Поверен му е и отдел “Криминална полиция”.

През лятото на 2014 г.  комисар Колев е отличени с  „Почетен знак  на МВР“ – трета степен от министъра на вътрешните работи. В МВР работи още две години и половина, след което от пролетта на 2016 работи в Община Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button