Община Троян е безспорен победител в „Нови технологии и решения в управлението“

Наградата на Отдела за добро управление към Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа, Министерство на регионалното развитие, НСОРБ и ФРМС. Община Троян пребори нашите колеги и приятели от общините Варна, Габрово и Пловдив и зае първо място за практика в категория „Нови технологии и решения в управлението“ на „Програма за добри практики в местното самоуправление в България 2016/2017“ с практиката си „Комплексно административно обслужване на населението, използване на RegiX-регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества.“

Практиката на нашата община „Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix-регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества“ се състезаваше в тематична област 2: „Нови технологии и решения в управлението“, а първото място беше защитено по всички критерии.НА 2 -ромясто е община Пловдив с практиката „Подпомагане на общински училища за внедряване на нови образователни технологии и дигитализация на учебния процес“.

В тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ като най-добра беше отличена практиката на община Велико Търново „С грижа за възрастните хора“.

Участвалите в надпреварата практики са издадени в брошура и ще бъдат разпространени сред всички български общини. Те ще станат и част от онлайн базата „Иновационни практики“ на страницата на ФРМС.

Авторите на наградените шест практики ще получат като награда организирано и финансирано от Съвета на Европа пътуване до Страсбург, Франция, и посещение на Съвета на Европа.

Програмата за добри практики в местното самоуправление е разработена от Центъра за експертиза на реформата в местното самоуправление към Съвета на Европа и е изпълнявана успешно в редица европейски страни, в т.ч. Армения, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, Швейцария. В България се реализира от Фондация за реформа в местното самоуправление с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България

Първо място спечели практиката на община Троян „Комплексно административно обслужване на населението, използването на Regix- регистри за служебен обмен на данни и VPN свързаност с кметства и кметски наместничества“.

Номинираните практики в Тематична област 3 „Социални иновации и партньорства“ бяха:
– Практика на община Велико Търново – „С грижа за възрастните хора”
– Практика на община Габрово – „Приеми ме на село”
– Практика на община Добрич – „Национална кампания „Зрънце живот”, в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми”
– Практика на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила, община Свищов”
Второ място бе присъдено на практиката на община Свищов – „Кризисен център към кметство Овча могила”.
С първо място бе отличена практиката на община Велико Търново „С грижа за възрастните хора“.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button