Оспорени текстове от наредби на общинските съвети в Троян

По постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против т. 4 и т. 5 на раздел четири „Предимства” от Приложение № 1 към чл. 17 и т. 3 и т. 4 на раздел „Общи критерии” от Приложение № 2 към чл. 18 от Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян, в Административен съд – Ловеч е образувано административно дело № 153 по описа на съда за 2017 г.

Оспорените текстове въвеждат критерии, които следва да се вземат предвид при прием на дете в детската градина, които противоречат на нормативни регламентации от по-висок ранг, разписани в Закона за защита на детето и Закона за защита от дискриминация.

https://www.paragraph22.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button