Отворени са офертите за избор на изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища

Отворени са офертите за избор на изпълнители при рехабилитацията на 48 км второкласни и третокласни пътища, които ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основно ще се ремонтират близо 9 км от път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре – обходния път на Ловеч, около 10 км от път III-306 Червен бряг – Чомаковци и 30 км от път IІІ-112 Дъбова махала – Монтана. Общата индикативна стойност на трите отсечки е над 35 млн. лв. без ДДС.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции:

За обособена позиция 1 – Лот 16 Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч, кандидатите са:

  • ОБЕДИНЕНИЕ „ТРОЯН – КЪРНАРЕ“, в което участват: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД и „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД;
  • „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД;
  • ДЗЗД „ЕВРО ПЪТИЩА 2016“, в което са: „Джи Пи Груп“ АД и „КОНТРАТАС ИГЛЕСИАС“ АД;
  • „АГРОМАХ“ ЕООД;
  • Обединение „ГЕОПЪТ-1617“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
  • „Регионални пътища 2017“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътстрой – Ловеч“ ЕООД, „ОРС – Инфраструктура“ ООД и „ПСТ Плевен“ ЕООД;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button