Почти 2 пъти са поевтинели билетите от Ловеч – Троян

Над 2 пъти са поевтинели билетите по автобусната линия от Ловеч до София, както и по някои от другите междуселищни маршрути, съобщава Община Ловеч. След проведена обществена поръчка община Ловеч е подписала петгодишни договори с фирмите превозвачи и новите цени на билетите са факт.

С един от сутрешните автобуси от Ловеч до София и със следобедния от София до Ловеч вече се пътува само за 4 лева при досегашна цена от близо 10 лева.Три пъти по-ниска е цената на билета от Ловеч до Летница, а до Луковит ще се пътува само за 1,45 лева при досегашните 5,50 лева. Голямо намаление има и по маршрута Ловеч – Троян.

~~След като Комисията за защита на потребителите и Върховният административен съд отхвърлиха жалбите срещу решенията на Община Ловеч за избор на изпълнители на обществена услуга за превоз на пътници по част от междуселищните автобусни линии от областната транспортна схема и автобусната линия София-Ловеч, на 18.05.2017 г. бяха сключени договори с определените фирми за изпълнението. Новите цени влизат в сила от датата на подписването и важат за срок от пет години.
Пътниците ще се превозват с  намалени цени на билетите за пътуване до крайните автобусни спирки и между автобусните спирки по автобусните линии както следва:

1. От превозвача ЕТ „Грация – Геновева Краева“ гр. Ловеч съгласно Договор за възлагане на обществената поръчка № ДВ-496/18.05.2017 г.:

– По междуселищна автобусна линия София-Ловеч № 11101 с час на тръгване от автогара Ловеч 06.00 ч. и от централна автогара София 10.30 ч. – цена на билета 9.77 лв.

– По междуселищна автобусна линия София-Ловеч № 11301 с час на тръгване от автогара Ловеч 08.30 ч. и от централна автогара София 15.30 ч. – цена на билета 4.00 лв. Стара цена – 9.77 лв.

– По междуселищна автобусна линия София-Угърчин-Ловеч № 11401 с час на тръгване от автогара Ловеч 11.50 ч. и от централна автогара София 15.30 ч. – цена на билета 4.00 лв. Стара цена – 9.77 лв. Линията се изпълнява само в неделя.

– По междуселищна автобусна линия София-Ловеч № 11501 с час на тръгване от автогара Ловеч 13.00 ч. и от централна автогара София 17.00 ч. – цена на билета 9.77 лв.

2. От превозвача ЕТ „Дигол-Даниела Георгиева-Людмил Георгиев“ гр. Ловеч съгласно Договор за възлагане на обществената поръчка № ДВ-497/18.05.2017 г.:

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Летница № 3101 с час на тръгване от автогара Ловеч 06.45 ч. и от гр. Летница 07.51 ч. – цена на билета 2,38 лв. Стара цена – 3.35 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Летница № 3102 с час на тръгване от автогара Ловеч 12.30 ч. и от гр. Летница 13.45 ч. – цена на билета 1,78 лв. Стара цена – 3.35 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Летница № 3103 с час на тръгване от автогара Ловеч 16.00 ч. и от гр. Летница 16.45 ч. – цена на билета 1,08 лв. Стара цена – 3.35 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Бежаново-Луковит № 3201 с час на тръгване от автогара Ловеч 07.00 ч. и от автогара Луковит 11.30 ч. – цена на билета 1,96 лв. Стара цена 5.49 лв.

3. От превозвача „ГЛОРИЯ ТУРС 2013“ ЕООД гр. Ловеч съгласно Договор за възлагане на обществената поръчка № ДВ-498/18.05.2017 г.:

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Луковит № 3104 с час на тръгване от автогара Ловеч 10.00 ч. и от автогара Луковит 12.00 ч. – цена на билета 1,45 лв. Стара цена – 5.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3101 с час на тръгване от автогара Ловеч 08.00 ч. и от автогара Троян 09.00 ч. – цена на билета 2,46 лв. Стара цена – 3.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3102 с час на тръгване от автогара Ловеч 10.00 ч. и от автогара Троян 11.00 ч. – цена на билета 2,18 лв.
Стара цена – 3.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3103 с час на тръгване от автогара Ловеч 11.50 ч. и от автогара Троян 13.00 ч. – цена на билета 2,21 лв.
Стара цена – 3.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3104 с час на тръгване от автогара Ловеч 14.00 ч. и от автогара Троян 15.00 ч. – цена на билета 2,10 лв.
Стара цена – 3.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3105 с час на тръгване от автогара Ловеч 16.00 ч. и от автогара Троян 17.00 ч. – цена на билета 2,18 лв.
Стара цена – 3.50 лв.

– По междуселищна автобусна линия Ловеч-Троян № 3106 с час на тръгване от автогара Ловеч 18.00 ч. и от автогара Троян 19.00 ч. – цена на билета 0,55 лв.
Стара цена – 3.50 лв. Линията се изпълнява само в петък.
С ценовите оферти, които са част от договорите за изпълнение  на посочените междуселищни автобусни линии, превозвачите са поели задължението да определят цени на билетите от началната до междинните автобусни спирки или между автобусните спирки така, че те да са част от цените между крайните автобусни спирки и да са пропорционални на разстоянията от началната до междинната автобусна спирка или между автобусните спирки.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button