ТСО на слепите Троян отчете своята дейност

Днес, 11-ти  май ТСО на слепите Троян проведе своето отчетно събрание.

Гости на събранието бяха: от община Троян г-жа Иванка Джабраилова – началник-жа Марияна Николова – младши експерт социална политика; г-жа Маргарита Якимова – началник отдел хора с увреждания и социални услуги в дирекция “Социално подпомагане” Троян. Също така от Габрово – г-жа Стевка Пенчева – председател на регионалната съюзна организация на слепите Габрово, г-жа Маринела Костова – сътрудник на председателя и г-н Минчо Ганев – председател на регионалния контролен съвет.

Председателят на ТСО Троян г-н Банчев поздрави присъстващите и откри събранието. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите през отчетния период. Деловата работа започна с избор на преброител, протоколчик и комисия по проекторешенията.

Сътрудничката на председателя г-жа Банчева представи отчетния доклад. Той даваше възможност изцяло да се проследи дейността на организацията през отчетния период. Сред акцентите в доклада бяха:

-Потребностите на нашите членове от технически помощни средства – говорещи часовници и апарати за кръвно налягане, бели бастуни, лупи и др.

-трудовата заетост;

-отбелязването на 15 октомври;

-финансов отчет.

Силвия Дацин запозна присъстващите с проекторешенията за дейността на ТСО на слепите Троян, сред които: организирани посещения на исторически и туристически обекти; набиране на нови членове.  

Г-жа Стевка Пенчева също поздрави присъстващите и оцени високо работата на председателя и цялото ръководство.

Обсъдена бе идея за екскурзия до Габрово с основна цел посещение на техния рехабилитационен център. Към момента обаче няма финансова възможност за осъществяването на такова пътуване.

Събранието гласува и одобри отчетния доклад и проекторешенията за бъдещата работа на управителния съвет. След изчерпването на дневния ред събранието бе закрито.

Всички присъстващи получиха по една закуска и безалкохолни напитки.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button