Ученик от Троян участва в студентска научна конференция

От 12 до 14 май 2017 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“се състоя V-та студентска научна конференция „От атома до Космоса“. В конференцията участва Кирил Стоянов от 11б клас на СУ „Васил Левски“, гр. Троян. Кирил е член на Школата по астрономия от две години.

Той участва в наблюденията на Слънцето и други интересни звезди: Сириус (Голямото куче), Алкор и Мицар (Голямата мечка), Полярната звезда (Малка мечка), Албирео (Лебед), Процион (Малко куче). Докладът на Кирил за конференцията „От атома до Космоса“ е на тема „Опит за изследване на слънчевата активност“. Той представя една основна характеристика на активността на Слънцето – нейната цикличност чрез статистически анализ и използва данни от Белгийската кралска обсерватория за 200 годишен период. В работата си Кирил използва снимков материал от Школата по астрономия. В заключение той прави извод, че е необходимо да се обединят усилията на учените от всички области на науката за изучаване природата на слънчевата активност. Само така човечеството ще се подготви за изненадите, които ще поднесе настоящето столетие за да се осигури устойчивост на развитието на живота на Земята. За участието си в конференцията Кирил получи сертификат и покани за бъдещи съвместни дейности.

Надка Данкова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button