Ученици от ПГМЕТ участваха в Европейската нощ на музеите

На 20 май 2017 се проведе публична изява на група по интереси „Забавна физика“  по проект „Твоят час“ при ПГМЕТ Троян. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Участвахме в Европейската нощ на музеите. Откри се изложба от фотографии на ученици на тема „Да уловим светлината“в сградата на Музей на народните художествени занаяти в гр. Троян.  Председателя на журито – фотографа Петър Петров определи победителите:

Първа награда Тодор Спасов

Втора награда Николай Тонев

Трета награда Христин Гатев,

Както и три поощрения за Мартин Маринов, Габриел Димов и Радостин Кисьов.

Авторите на отличените творби получиха грамоти и предметни награди, свързани с фотографията.

В 21.00ч групата представи и образователната драма „В търсене на истината за светлината“ – създадена от учениците под ръководството на преподавателя Теодора Дудева.

На сцената излязоха Аристотел, Нютон, Хюйгенс, Хук, Парди, Галилей и Айнщайн, които с  много артистизъм представиха своите идеи за същността на светлината.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button