125 години Библиотека Троян

На 10-ти май  се събраха множество хора   във фоайето на  читалище „Наука – 1870 г.“ – Троян по един особено значим и тържествен повод.През 2017 година читалищната библиотека отбелязва 125 години от основаването си в далечната 1892-ра… За годишнината екипа на Библиотека Троян  подари  на всички троянски  читатели  и жители на града  подарък.Това бе изложбата „Българската литература – срещи и диалози със света“ от Национален литературен музей – София.

Присъстваха ИВД на кмет г-н Ангел Ангелов, председателката   на читалище „Наука-1870“ Троян д-р Виолета Койновска, Станка Марешка – секретар , поета Харалан Недев и др .

Тотка Станчева – библиотекар разказа на всички за историята на създаването на библиотеката. Поздрав от Община Троян изказа г-на Ангел Ангелов- зам кмет и ИВД кмет на Общината

Ангел Ангелов съобщи,че  Община Троян ще предостави 1120 лв за закупуване на нови книги и обновяване на фонда на библиотеката.

За годишнината библиотеката получи поздравления и  от мениджър-екип на Кеш Кредит – офис Троян г-жа Светослава Касакова, които спонсорираха събитието и изложбата и дариха сума за закупуване на книги.

 

През 1898 г. се учредява комисия за одобрение на книги и вестници и Гергьовден се провъзгласява за дружествен празник, който се отбелязва още на следната година, когато се провъзгласяват и първите почетни членове: митрополит Максим, Иван Т. Попов и Тончо Думанов. Това дружество е предшественик на НЧ „Наука“ – Троян.От тогава до днес всяка година този ден се отбелязва тържествено.

В 1892 г. читалищната дейност в града се възражда благодарение на инициативността на Ганко Семерджиев. Той е роден в Троян  към 1860 година. Завършил е Априловската гимназия в Габрово. Бил е чиновник в София, след това – в Севлиево секретар в окръжното управление. Ганко Семерджиев е радетел за напредъка и просветата на родния си град. Той изпраща лични парични средства на учителя Иван Ст. Памукчиев, с които да се закупят книги, вестници и списания. Наема се дюкянът на Цочо Спасов и така се поставя началото на библиотека „Наука” – първата обществена библиотека в града след Освобождението.

На 12 септември 1893 г. се полагат основите на Народообразователно дружество „Наука”, което обединява библиотека „Наука” и някогашното читалище „Развитие”.

В списъка на основателите на Народообразователно дружество „Наука” са записани имената на: Иван Ст. Памукчиев, избран за негов председател; Власи Илиев – секретар; Стефан П. Икономов – касиер и Калчо В. Гайдарски – библиотекар. На учредителното събрание присъстват 23-ма членове, а протоколът е подписан от: Минко П. Цонковски, Христо М. Попов, Дамян Н. Бонджев, Радю Б. Дренски, Христо Хр. Марков, Ангел В. Таслаков, Бочо Сп. Марковски. Този протокол е първият официален документ на Народообразователно дружество „Наука”. Дейността на новоучреденото дружество обхваща всичко, което е могло да върши едно читалище в онези години – поддържа библиотека; изнасят се сказки, забави, вечеринки, театрални представления; набират се средства за разнообразната културна дейност на дружеството.През 1898 г. се учредява комисия за одобрение на книги и вестници и Гергьовден се провъзгласява за дружествен празник, който се отбелязва още на следната година, когато се провъзгласяват и първите почетни членове: митрополит Максим, Иван Т. Попов и Тончо Думанов. Това дружество е предшественик на НЧ „Наука“ – Троян.От тогава до днес всяка година този ден се отбелязва тържествено.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button