Има надежда за реконструкция на „Малък пазар“ в Троян

7 идейни проекта за новата визия на „Малък пазар“ бяха разгледани, комисията класира 5 участника

 

В годините, в централна част на град Троян е утвърдена зона за търговия – „Малък пазар“. Община Троян е отдала под наем терени общинска собственост, върху които са поставени преместваеми павилиони за търговия, чиито архитектурен облик и организация вече не отговарят на потребностите на съвременния потребител. През месец февруари бе взето решение на Общински съвет-Троян за обявяване на анонимен конкурс за изготвяне на цялостен идеен проект за изграждане на обслужваща сграда „Малък пазар“ и инфраструктура и бе проведена първата среща с ползвателите на търговските обекти и представена идеята за реконструкция на терена.

След обявяването на конкурса, общо 7 проекта бяха подадени в срок, два от които декласирани, защото не отговарят на предварително поставените изисквания. На 30.05.2017 г. в Административната сграда на „Общински пазари” ЕООД гр.Троян, беше проведено публично заседание на комисията, на което бе извършена идентификация на петте проекта и обявено тяхното класиране. На заседанието имаха право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на медиите. Победител в конкурса е „АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД. Проектантският екип е съавтор на „Женския пазар“ в София, автор на пазар „Връбница“ и на много други търговски площи в страната. Част от комисията, председателствана от управителя на „Общински пазари“ ЕООД бяха трима общински съветници, включени по предложение на Кмета на Общината и след решение на Общински-съвет Троян, както и представители на Общинска администрация, сред които и главният архитект. Идейният проект беше обсъден с ползвателите на терени на „Малък пазар“, предстои публично обсъждане и разглеждане от експертна комисия. По условията на конкурса, след това може да последва възлагане на работното проектиране на класирания на първо място проект. Както бе обявени и по-рано, Община Троян ще изпълни прилежащата инфраструктура.

Община Троян припомня, че съгласно регламента на конкурса, ще бъдат връчени и наградите за проектите класирани на първите три места, както следва: за първо място 3000 лв., за второ място 1500 лв. и за трето място – 1000 лв.

На проведеното обсъждане с ползвателите на терени на „Малък пазар“ кметът г-жа Михайлова изрази надеждите реконструкцията да започне още през есента и скоро да може да се поздравим с удобен, добре функциониращ и със съвременен облик комплекс, независимо от предизвикателствата, които ползвателите и потребителите ще срещнат в месеците на реконструкция.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button