Каратеките от „Атнес“ приключиха тренировъчната година с изпит за технически степени

Каратеките от „Атнес“ приключиха тренировъчната година с изпит. Преди изпита бе направена открита тренировка по „Олимпийско карате“ и самозащита.

Изтъкнати бяха редица успехи и добри практики постигнати от клуба през годината. На успешно издържалите изпита бяха връчени сертификати от президента на „Атнес“ и генерален секретар на БНФ Карате Емил Атев. Подготовката продължава през лятото със занимания по ОФП и с традиционни семинари по самозащита. Спортисти от клуба ще участват в лагери в Словакия и Албена.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button