Представители на четири троянски училища споделиха своите добри практики по време на Дванадесетите Национални педагогически четения

Дванадесетите Национални педагогически четения събраха в Ловеч начални учители, Директори на училища и експерти от няколко Регионални управления на образованието. Конференцията се проведе от 21 до 23 юни под мотото „Да запазим усмивката в училище“.

Форумът се организира от център „Хуманна педагогика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, който функционира от 2005 год. под ръководството на проф. д-р Емилия Василева и експертен Съвет  в състав: гл. ас. Марияна Косева, Светла Христова, Пепа Лазарова, Васка Атанасова,  Ели Сергеева, Илияна Петрова, Росица Георгиева. Центърът е кон

струиран от функциониращи  лаборатории „Хуманна педагогика” и от индивидуалното участие на учители и експерти от областите: София, Силистра, Ловеч, Русе, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Плевен, Разград. 

Начални учители от осем област

и в страната споделиха творческия си професионален опит, обединен от работната тема: „Моето педагогическо ежедневие”.

Домакин на Конференцията тази година е Регионално управление на образованието – Ловеч, в лицето на г-н Еленко Начев – Началник на РУО и г-жа Светла Христова –  Старши експерт за обучението в начален етап и със съдействието на г-жа Корнелия Маринова, Кмет на Община Ловеч.

Педагогическият форум беше официално открит в Ловчанското читалище „Наука 1870“. Сред официалните лица в залата бяха Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, Венцислав Христов – заместник кмет на Община Ловеч, заместник областният управител Илиян Тодоров и  Еленко Начев – Началник на Регионално управл

ение на образованието, Ловеч.

Гостите и участниците бяха приветствани от г-жа Корнелия Маринова, проф. д-р Емилия Василева и г-н Еленко Начев. Преди да пожелае на „Добър час на форума“, проф. д-р Василева благодари на експертите, които са съдействали за събирането на изповедите на учителите, както тя нарече техния споделен опит. Г-н Еленко Начев предаде поздрава на Таня Михайлова, заместник-министър на образованието към участниците в Конференцията. Той оцени високо труда на началните учители, които поставят основата

в знанията на учениците.

Грандиозен концерт от песни, танци и музикални композиции, с участието на талантливи ученици от Ловеч, беше поздрав към гостите и участниците във форума.

По време на Конференцията бяха презентирани 63 доклада, представящи добри педагогически практики. При откриването всеки участник получи книга, в която те са публикувани.  

Област Ловеч беше представена с 12 доклада на 15 учители от Ловеч, Троян, Тетевен и Летница. Мариета Маркова, ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч, презентира „Класни инициативи за насърчаване на четенето и грамотността в периода на ограмотяването“, а Мария Георгиева от същото училище – „Лапбукът – интересна и полезна за учениците интерактивна форма на работа“. Росица Маринова, ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч, представи „Ученето – лесно и интересно“

Представители на четири троянски училища споделиха своите добри практики. От НУ „Христо Ботев“ Олга Константинова и Галина Иванова презентираха „Посланици на здравето“, а Кремена Ковачева представи „Игровият подход като метод при подготовка за НВО в 4 клас“. Емилия Пауникова от СУ „Св. Климент Охридски” се представи своята разработка на тема „Интегралната психология – нова основа за развитие на отношенията учител-ученик“. „ETWINNING – възможност за неформално учене в заниманията по интереси“ беше темата, която презентира Валентина Цочева, СУ „Васил Левски“. Антоанета Шошкова и Диана Янкова от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ представиха „Ден на отворените врати – една нестандартна форма за сътрудничество и взаимодействие с родителската общност“. Радиана Бояджиева от същото училище презентира „Клуб по гражданско образование – предизвикателство за учител и ученици“.

НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен беше представено от Ирена Мицковска с разработка на тема „Добронамерената класна стая“.

„Пътят към най-безценния дар – книгата. Дейности за стимулиране в учениците на интерес към четенето.“ представиха Валентина Генова и Хатидже Хабилова, СУ „Бачо Киро“, гр. Летница. Христина Гергова, ЦДО в същото училище, представи своята работа по темата „Моя белокрила книжчице-пъструшка“ – насърчаване на грамотността и четенето“.

В последния ден от Конференцията, проф. д-р Емилия Василева, главен асистент Марияна Косева г-жа Марияна Механджиева – старши експерт за обучението в начален етап, РУО Пловдив и г-жа Йорданка Стоилова – старши експерт за обучението в начален етап, РУО Сливен, обобщиха резултатите от работата в отделните секции, като оцениха високо всички разработки. Г-н Еленко Начев отново припомни важната роля на началния учител. Г-н Венцислав Христов даде висока оценка на г-н Еленко Начев и г-жа Светла Христова – за организирането и провеждането на педагогическия форум.

От името на участниците в Конференцията, Благодарствено писмо до г-н Еленко Начев и г-жа Светла Христова прочете Соня Трифонова, старши учител в НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, общ. Марица, обл. Пловдив.

Много думи на благодарност получи г-жа Светла Христова и от г-жа Васка Атанасова – старши експерт за обучението в начален етап, РУО Пловдив, за която е „чест и удоволствие, че я познава“. А на г-н Еленко Начев и г-н Венцислав Христов, благодари за човечността.

След официалното закриване на Дванадесетите Националните педагогически четения, всички се отправиха към Катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“, където Ловчански митрополит Гавриил, отправи за тях молитва за здраве.

Радиана Бояджиева, ст. учител, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button