Троянски ученици изиграха„Моя Пепеляшке“ по Ами Тола по уникален начин

Послучай деня на детето учениците от 3-4 кла  при ОУ „Иван Хаджийски“ Троян  родители си и съучениците си  в препълнената зала“Форум“ на НЧ“Наука-187о“- Троян  всички уважили събитието  имаха възможност да се насладят на театралната игра на техни съученици от 3-4-ти клас.  Приказката по Ами Тола „Моя Пепеляшке“ беше изиграна  много оригинален начин .Бе предадена по нов начин   за децата . Не липсваха смехът и закачките, оригинални превъплъщения и уникални костюми.

Драматизацията бе изпълнена по:

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

OУ ”Иван Хаджийски”- Троян 

Театралнo студио „ Фют” по проект „Твоят час“ с ръководител Соня Пенчева

   УЧАСТВАХА:

ПепеляшкаМадлен Танева

ПринцътТеодор Еврев

КралятВасил Марковски 

МащехатаЕмили Луканова

Злобиела –Диана Нанковска

ПакостелаМирела Минкова

Кръстницата –Симона Панамска

СъветнициПетър Игнатов и Светослав Стойчев

ГлашатайГригор Минев

Шутът-Добромир Димитров

Придворни-Християна Мошекова, Атанас Киряков, Габриела Иванова, Светослав Николов, Моника Юлиянова, Светломир Латовски,

Ивет Ганкова, Калоян Зеленгоров, Денислав Пенчев, Любомир Ангелов

Постановка: Соня Пенчева

Сценография: Николай Цочев

Музикално оформление: Бонка Минкова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button