ЗАПОЧВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В ЦЕНТЪРА НА ЛОВЕЧ ЗА БЛИЗО 4.5 МЛН. ЛЕВА

Проектът „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“, гр. Ловеч“ е основен проект в Инвестиционната програма за реализиране на ИПГВР на град Ловеч.

Изработен е в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 година“, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по ОПРР 2007-2013 г.

Главната цел е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Ловеч, осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и обновена социална среда чрез нови пространствени решения.

Проектът предвижда рехабилитация на следните подобекти.

пешеходната част от ул. „Търговска“ (от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“), градска градина и пл. „Екзарх Йосиф I“,

пл. „Г. М. Димитров“ и комплекс „Космос“,

пл. „Т.Кирков“ в кв.“Вароша“

чрез

Цялостна подмяна на настилките

Изграждане на 3 фонтана : на пл. „Екзарх Йосиф I“, пл. „Т.Кирков“ и пред Драматичен

театър – Ловеч

Рампи за осигуряване на достъпна среда

Ново решение на алейната мрежа в градската градина

Ремонт на скулптурната композиция пред съдебната палата.

Отваряне на нова пешеходна ос от ул.“Цачо Шишков“ през градската градина към катедралния храм

Ревизия на озеленяването и градското обзавеждане

Ремонт на пасажното пространство в комплекс „Космос“

Въвеждане на енергоспестяващо осветление

Ремонт настилките на пл. „Тодор Кирков“, озеленяване и оформяне на пространството около паметника

За изпълнение на проекта са сключени договори с изпълнители за:

Осъществяване на мерки за информация и комуникация;

Авторски надзор по време на строителството;

Строителен надзор с инвеститорски функции.

До края на седмицата (11 – 16 юли) предстои подписване на договор с изпълнител за осъществявана на строително-ремонтни работи на първите два подобекта – пешеходната част от ул. „Търговска“ (от Покрит мост до ул. „Ал. Стамболийски“), градска градина и пл. „Екзарх Йосиф I“, пл. „Г. М. Димитров“ и комплекс „Космос“.

Решението за избор на изпълнител за извършване на СМР за рехабилитация на пл.“Тодор Кирков“ се обжалва пред КЗК, което отлага във времето сключването на договор и реалното започване на СМР-то.

До кроя на м. юли ще се сключи и последния договор с изпълнител по този проект – за извършване на независим одит.

 

До края на м. юли се уточняват детайлите, предвижда се на 28.07.2017 г. да се проведат встъпителна пресконференция по проекта в заседателната зала на Общински съвет и официалната церемония – първа копка – в пешеходната част на ЦГЧ в градската градина.

Ще бъдат поканени министъра на МРРБ – Николай Нанков, ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020г. – Деница Николова, началник отдела на Отдел „Северозападен район“ гр.Видин, Областен управител на област Ловеч, общински съветници, представители на медиите. На сайта на сайта на общината ще бъдат оповестени датата и часовете на двете събития, които са отворени за посещение на всички заинтересовани граждани.

Индикативната стойност на проекта е 4 479 900.41 лв. без ДДС, след проведената обществена поръчка, спечелена от „Трейс Груп Холдинг“ АД, стойността намаля на 3 504 776.04 лв. без ДДС. Икономията е 975 124.37 лв. без ДДС.

Забележка: Снимките са илюстративни и не отразяват в абсолютна точност проекта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button