Илиян Тодоров ще оглави Областното координационно звено

Темата с отпадането на децата от училище и мерките, които трябва да се вземат, за да спре този процес, бяха категорично заявени от правителството и премиера Бойко Борисов в началото на юли на среща с всички заинтересовани страни. Цялата мощ на държавата ще се изправи срещу този проблем, решаването на който е от изключително важно значение не само за по-високо качество на обучението, но има и социална страна.

„Да започнем изграждането на Магистрала на знанието”, призова министър-председателят, а аз бих призовал тази магистрала на знанието да премине и през област Ловеч. И ние с вас трябва да направим това не просто възможно, а всички институции да вложим цялата си енергия, за да не остане и едно дете от областта извън образователната система.

Това заяви областния управител Георги Терзийски днес при откриване на заседание за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

На срещата стана ясно, че към момента за област Ловеч са отписани 97 ученици, а причините са много – демографски, миграционни, социални.

В изпълнение на решението на МС е необходимо да се създаде Областно координационно звено със задача да осъществява координация между институциите и контрол по механизма.

За председател на Областното координационно звено бе избран зам.-областният управител Илиян Тодоров. В неговия състав влизат още Иваничка Буровска, началник отдел в РУО – Ловеч; Снежанка Алексиева, директор на РД „Социално подпомагане“; Светослав Шишийски, ОД на МВР; Ивелина Русева, директор на РЗИ; Венета Калейчанска, ръководител  на ТЗ „ГРАО”; Венцислав Христов, зам.-кмет на Община Ловеч; Поля Димова, зам.-кмет на Община Троян; Борис Врабевски, зам.-кмет на Община Тетевен; Цветинка Хаджиева, зам.-кмет на Община Луковит; Мария Динова, зам.-кмет на Община Угърчин; Иван Иванов, зам.-кмет на Община Летница; Стела Драганова, зам.-кмет на Община Априлци; Стоян Стойчев, зам.-кмет на Община Ябланица. Ще бъде добре, ако към това звено се включат и родителски организации към детските градини и училища, тяхната роля и място са неоспорими, призова областният управител по време на срещата.

 

Към момента по данни на РУО на МОН в област Ловеч са създадени 22 екипа за обхват. В тях са включени представители на регионалното управление по образование, представители на институциите на общинско ниво. Тяхната задача е идентифициране на децата и учениците, отпаднали от училище и мерки за реинтеграцията им, предприемане на мерки за всяко конкретно дете, отпаднало или застрашено от отпадане, предоставяне на информация на кметовете по места за констатирани нарушения на задълженията на родителите с цел налагане на наказания по Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за закрила на детето. Екипите за обхват ще търсят и поддържат пряка връзка с родителите, ще работят с медиатори, ще предлагат на компетентните институции мерки различни подходи за въздействие, в това число и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button