Новите цени на тока

„ЧЕЗ Електро България” АД оповести цените за електрическа енергия за своите клиенти след Решение № Ц-19 от 1 юли 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 2017 г., съобщиха от пресцентъра на дружеството. В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ Електро България” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги: – цена за пренос през електропреносната мрежа; – цена за достъп до електропреносната мрежа; – цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение; – цена за достъп до разпределителната мрежа за небитови клиенти; – цена за достъп до разпределителната мрежа за битови клиенти. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти. Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение. Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button