Община Троян – най -активна в електронните услуги

Директорът на офиса на НАП в Ловеч Виктор Стойчев и данъчни експерти се срещнаха с представители на общините от областта – Ловеч, Луковит, Априлци, Летница и Ябланица, за да популяризира електронните услуги на агенцията, съобщават от там.

Иваничка Тошева, началник-отдел „Услуги за клиенти“, и Даниела Чаушева, старши инспектор по приходите, разясниха предимствата на електронните услуги на НАП, предназначени за всички администрации, в качеството им на възложители по закона за обществените поръчки (ЗОП) или компетентни органи по комплексно административно обслужване (КАО). Предлаганите електронни услуги целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната с ефект по-бързо и качествено обслужване на гражданите. На срещата бе изтъкнато, че от 1 ноември 2016 г. НАП е осигурила възможност за подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от административните органи и възложители на обществени поръчки. Тези, които към момента на стартиране на услугата са имали пълен достъп до електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице, са получили автоматичен достъп и до тази група услуги.

По думите на Виктор Стойчев най-активни при ползване на електронната услуга в качеството им на възложители по ЗОП са общините Троян, Тетевен и Угърчин, а Троян – и в качеството на компетентен орган по КАО.
Междувременно стана ясно, че електронните услуги на приходната агенция постоянно се усъвършенстват и развиват, като над 170 хил. удостоверения за дължими данъци ще могат да се издават автоматизирано, без да се налага посещение в офис на НАП. Достъп до тази електронна услуга ще бъде предоставен от приходната администрация и на банкови институции, нотариуси и общински власти.

Радосвета Коева

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button