ОД МВР-Ловеч и РД ПБЗН-Ловеч посрещат професионалния си празник с много наградени и отличени за дейността си служители

На 05 юли 2017 год. се навършват 138 години от създаването на Министерство на вътрешните работи.

Служителите на ОД МВР-Ловеч и РД ПБЗН-Ловеч посрещат професионалния си празник с много отличени сред тях.

Старши комисар Милен Маринов-Директор на ОД МВР-Ловеч по повод 05 юли е наградил с „Писмена похвала“ 71 служители на ОД МВР-Ловеч и РУ в областта..Сред тях са началниците на шестте райони управления на територията на ловешка област и началниците на отдел „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“ и сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

От името на комисар Цветозар Цанков  ВПД Н-к отдел „Криминална полиция“ са отличени 8 служители, а комисар Светослав Шишийски Н-к отдел „Охранителна полиция“ е наградил за празника 24- ма служители на реда.

 

Наградени за професионалния празник на МВР има и сред служителите на РД ПБЗН-Ловеч и районните служби в областта.

Гл.инспектор Петър Петров-началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ при РД ПБЗН Ловеч е отличен от министъра на вътрешните работи с най-високото професионално отличие на министерството – „Почетен знак на МВР“ – I степен

 

Мл.експерт Симеон Симеонов – Н-к на дежурна смяна в РСПБЗН-Тетевен е награден от министъра на вътрешните работи с „Писмена похвала“

 

От името на главния секретар на МВР с „Писмена похвала“ са отличени двама служители:

  • инспектор Найден Христов от сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РД ПБЗН-Ловеч
  • мл. инспектор Румен Радев – водач на специален автомобил той и пожарникар в РС ПБЗН-Ябланица

 

Директорът на ГД „ПБЗН“ е отличил 4  служители от РД ПБЗН-Ловеч, зам. директорът на ГД ПБЗН е наградил 6-ма, от името на директор на Дирекция „Оперативна дейност“ са отличени 3 човека, а от името на комисар Владимир Кацарски-директор на РД ПБЗН-Ловеч са наградени още 14 служители.

 

Министерството на вътрешните работи е едно от шестте министерства на новоосвободена България.

Създадено е като Министерство на вътрешните дела в състава на Първото българско правителство. Назначаването на правителството става с Указ № 1 на Княз Александър І Батенберг от 5 юли 1879 г. въз основа на чл.161 от Търновската конституция. Министър-председателят Тодор Бурмов е и първият министър на вътрешните дела.

В компетенциите на министерството са вътрешното управление /администрацията/, вътрешната сигурност /полицията/, обществените грижи и народното здраве. По това време започва изграждането на полицейско-административния апарат на министерството. През декември 1889 г. е приет Закон за полицията, който бележи важен етап в дейността на министерството.

С течение на времето функциите на министерството се изясняват, несвойствените задължения отпадат, а структурата му се изгражда и изменя в съответствие с основните му задължения.

При Стефан Стамболов министерството се преименува в Министерство на вътрешните работи.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 30.01.1992 г. 5 юли е определен, а с Решение № 79/28.02.1992 г. на Министерския съвет е обявен за празник на служителите на Министерството на вътрешните работи.

 

Габриела Тодорова

ОД на МВР Ловеч

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button