Отново неспрадвеливост!Намалиха присъдата на Филип Михайлов

Великотърновският апелативен съд измени присъдата на първоинстанционния съд по делото за пътното произшествие край Лесидрен през август 2015 година. Въззивният съд намали наложеното му наказание от 8 години лишаване от свобода на 6 години и 6 месеца лишаване от свобода.

Предвид ниската обществената опасност на подсъдимия Филип Михайлов, високата обществената опасност на извършеното деяние, наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и като намира, че в случая е налице баланс между тях, въззивният съд считаче наказанието следва да е 6 години и 6 месеца лишаване от свобода. Съставът намира, че наказанието лишаване от право да управлява МПС следва да се намали от 10 на 9 години, като остане ориентира близо до възможния максимум, тъй като за постигане целите на наказанието и най-вече на специалната превенция е необходимо срока на това наказание да бъде в по-голям размер.

Режимът на изтърпяване на наказанието също е неправилно определен, тъй като в случая не са налице хипотезите по чл. 57 от ЗИНЗС за определяне на първоначален „строг“ режим, защото става дума за непредпазливо, а не умишлено деяние и деецът не е правил опити да се укрива в хода на досъдебното производство. Поради това Великотърновският апелативен съд изменя присъдата на първоинстанционния съд и в тази част, като определяпървоначален общ режим за изтърпяване на наказанието и не определя типа на затворническото заведение.

Въззивният съд е отхвърлил всички останали възражения в жалбите на защитата и частното обвинение като неоснователни и е потвърдил присъдата изцяло в останалите и части.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button