Троянски ученици опознаха Франция

Учениците от групата за извънкласни дейности по интереси „Опознай Франция“ имаха за цел да опознаят регионите и историята на Франция, като същевременно формират и усъвършенстват комуникативните умения. През октомври френските учители Клодин и Мишел Го посетиха групата и бяха приятно изненадани от общата култура на учениците. Тази първа среща с оказа интересна за двете страни и през май френските гости отново посетиха своите млади приятели. Урокът на кулинарна тема впечатли учителите и по тяхно желание темата беше продължена. Кратките срещи се оказаха от голямо значене за стимулиране интереса на учениците към езика, но и за създаването на едно ново приятелство.
Такива езикови обмени са от голямо значение при изучаването на чужд език, защото учениците разчитат на знанията си и се стремят да ги прилагат „в ситуация“.
Гостите получиха и специален подарък: две изработени от самите ученици презентации: за Франция и Троян. Това трогна французите и двете страни си обещаха нови срещи и съвместна работа по общ проект. Поставено е началото на едно ново приятелство.
Групата „Опознай Франция“ се финансира по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button