Белодробната болница в Троян изпълнява проект за 87 хиляди лева

* Резултатите – ремонт на двете сгради на Пневмологичното отделение и цялостно обновяваване на информационната система с нови компютри и програмни продукти; финансирането е от здравното министерство
Отличници

В КРАЯ НА М. ЮЛИ 2017 Г. в Белодробната болница („СБАЛББ – Троян” ЕООД) успешно приключи проектът за: 1. Разширение и надграждане на съществуваща болнична информационна система чрез закупуване на приложни програмни продукти, хардуер, софтуер  и компоненти; 2. Основен ремонт на покривите на сградите на Пневмологичното отделение – първи и втори блок. Проектът е финансиран от Министерство на здравеопазването и е на стойност 87 000 лв.
С ИЗПЪЛНЕНИЕТО на строително-ремонтните дейности по покривите на двете сгради на Пневмологичното отделение бяха отстранени последиците от неблагоприятните природни явления през изминалите години и се осигуриха оптимални условия за медицински услуги на хоспитализираните пациенти. Частта от проекта, свързана с болничната информационна система, също е от изключително значение. Голяма част от компютрите в болницата бяха подменени с нови, а въвеждането на нови приложни програмни продукти за всички дейности позволяват пълен контрол на цялостната работа и точното планиране – т. е. ефикасно и ефективно функциониране на болницата и най-важното,  освобождава повече време за грижи за нашите пациенти.
 
СБАЛББ – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button