ВНИМАНИЕ! Засилва се опасността от пожари

ВЪВ ВРЪЗКА със задържалите се високи дневни температури са обявени кодове за опасност от възникване на горски и полски пожари. Повишена е пожарната опасност в населените места, поземлените имоти и горския фонд. С приключване на жътвената кампания се засилва и опасността от възникване на пожари в земеделски земи поради запалване на стърнища.
С НАСТОЯЩАТА информация обръщаме внимание върху предпоставките за пожари и основните нормативни изисквания за пожарна безопасност:
• Забранено е паленето на суха трева в дворове на имотите, в близост до горския фонд, в земеделски земи и стърнища, както и почистването на суха трева чрез изгаряне;
• Не се допуска изхвърлянето на цигарени фасове в сервитута на пътищата, в близост до сухи треви и горски масиви;
• Паленето на огън в горите да става само на определените места, обозначени с указателни знаци и в близост до естествени водоизточници;
• При използването на пиротехнически уреди да се спазват указанията на завода производител.
РЪКОВОДСТВОТО на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Троян приканва всички жители и гости на общината да спазват правилата за пожарна безопасност и да бъдат внимателни и отговорни в действията си.
Ако сте очевидци на нарушения на противопожарните правила, сигнализирайте компетентните органи на тел. 112 или директно на тел. 068/668-642 в РСПБЗН – Троян. На тези телефони търсете помощ и при възникване на пожар или друга аварийна ситуация. Повече информация информация можете да намерите на сайта www.pojarna.com
РСПБЗН – Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button