В Тетевен отново не е спокойно  

Защо тетевенски общински съветници блокираха важни решения

Днес се проведе сесията на Общинския съвет. Избирателите на тетевенци трябваше да гласуват важни решения за училища, детски градини, пътища,  и др неотложни проблеми. Казвам не случайно ТРЯБВАШЕ. На 35 минута сесията бе прекратена заради внесено предложение за оставка на председателя на Общинския съвет  Мария Стойчева. Доводите им са неспазване на закони , членове и алинеи от реда на Общинския съвет. Но за да не разказвам  вижте видеото:

Свързахме се с кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Помолихме я да вземе отношение по днешният пореден ГАФ. Тя  отговори:

„Огорчена съм от всичко случващо се в града. Днес в залата , където се провеждат сесиите на Общинския съвет бяха дошли директори на училища и детски градини с неотложни проблеми, които трябваше да се решат, защото след броени дни  започва учебната година.Тръгнаха много разочаровани . И пак питам:

Кой не иска в Тетевен да се случва нещо позитивно?

Кой?
И защо?

С какви цели? „

1.Доклад, относно годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2016 година

1.Предложение, относно информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2017/2018 година.

2.Предложение за включване в Списъка на защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018 година на СУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор, община Тетевен.

3.Предложение за преобразуване на СУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор, община Тетевен, чрез промяна на вида му от средно в основно училище.

4.Предложение за отдаване на земите от общинския поземлен фонд под наем или аренда чрез търг или конкурс при условия и цена, определени от ОбС – Тетевен, съгласно чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади.

5.Разработване, утвърждаване и спазване на вътрешни правила за контролни дейности в общинско дружество „Четпром“ ЕООД – поради установени злоупотреби от страна на директора на дружеството.

6.Вътрешна компенсаторна промяна на обекти в инвестиционната програма, с. Галата – за цялостно асфалтиране на ул. Хр. Кърпачев.

Поради това, че не се гласува т.13 – Предложение за включване в Списъка на защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018 година на СУ „Васил Левски“ – с. Голям Извор, Община Тетевен ще загуби 32 хил. лева.(изт:https://tetevennews.wordpress.com)

След 1 час се внася искане за нова извънредна сесия, но не за решаване на точките от днес, а за  с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Обс – Тетевен Мария Стойчева, без каквито и да било мотиви

Надяваме се,че  общинските съветници на Тетевен ще премерят правилно на кантарите си кое е по- важно – прекратяване на правомощия на сегашния председател или загубата на 32 хлд лв от невзето решение на точка 13 и проблемите на образователните институции

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button