Започват проверки на места за настаняване в Община Троян – хотели, семейни хотели, къщи и стаи за гости

През следващите месеци Общинска администрация-Троян планира проверки на некатегоризирани места за настаняване на територията на община Троян, 

които предоставят туристически услуги. Ще бъдат проверявани и категоризираните места за настаняване за спазване изискванията, следващи от Закон за туризма – коректно водене на регистър на настанените туристи, подаване на ежемесечна справка декларация за извършените нощувки, съответстващ на категоризацията брой стаи и легла в обектите и др. Следи се информацията от сайтовете по отношение на заявени и регистрирани нощувки, като ще бъдат извършвани внезапни проверки, свързани с обявените налични  свободни легла.

За местата за настаняване с открита процедура по категоризиране по време на проверките няма да бъдат налагани санкции. Ще се издават предписания на категоризираните обекти при несъответствия с Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, с цел подобряване качеството на предлаганата туристическа услуга и достигане на по-висока удовлетвореност у потребителите ѝ.

Ще се гарантира сигурността и спокойствието на настанените туристи, но общинска администрация ще се намесва категорично в случаите на заобикаляне на законодателството и опитите за укриване на данъци.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button