За втори път Национална литературна награда „Ламар“

За втори път Община Троян и Съюз на българските писатели обявяват Национална литературна награда „Ламар“. Основната цел на наградата е да стимулира автори на произведения в най-добрите традиции на българската литературна критика и есеистика. Наградата се връчва за цялостно творчество.

https://troyanat.blogspot.bg/2016/07/blog-post_62.html?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80

Ламар (Лалю Маринов Пончев) е роден на 1 януари 1898 г. в с. Калейца, област Ловеч. Завършва Търговската гимназия в Свищов през 1916 г. и Школата за запасни офицери през 1918 г. Участва в Първата световна война. След войната работи в Троян, откъдето е уволнен от чиновническа служба за анархистичните си убеждения през 1923 г. Премества се в София и се сближава още същата година с Гео Милев и Христо Ясенов. От 1925 г. до 1947 г. Ламар ръководи основаната от него печатница „Ново изкуство“, редактира и издава сп. „Новис“ (1929-1932 г.). Участва във Втората фаза на Втората световна война. След 9 септември 1944 г. е редактор на списание „Български воин“ и „Турист“, на вестник „Ехо“ и др.

По-известни произведения: „Арена“ (1922 г.), „Железни икони“ (1927 г.), „Запад-Изток“ (славянска поема, 1944 г.), „Утро над родината“ (стихотворения, 1951 г.), „Мъдростта на годините“ (1959 г.), „Зуници над България“ (лирика, 1962 г.), „Светло и сред нощ“ (роман, 1962 г.), „Дъбово усое“ (импресии, 1965 г.), „От изгрев до залез“ (роман, 1966 г.), „Размразената лавина“ (есета, мисли и спомени, 1970 г.), „Земни видения“ (стихове и поеми, 1975 г.) и др.

[Справката е препечатана от статията за Ламар в Уикипедия]

 На 14 октомври 2015 г., Петковден и Празник на град Троян, Евтим Евтимов бе удостоен с първата наградата „Ламар“, учредена от Община Троян, в сътрудничество със Съюза на българските писатели. Срещата ни с него беше истинска радост и вдъхновение.

 

Творците Ламар (Лалю Маринов Пончев) и Николай Петев са знакови фигури в българската литература, свързали трайно живота и творчеството си с Троянския край, а учредените награди, носещи техните имена са жест към паметта им и техния талант.

Миналата година(2016)   бе присъдена  за втори път  и  Националната литературна награда „Николай Петев“на литературния критик Георги Николов по време на празника на града,14 октомври 2017г.

СТАТУТ

на Национална литературна награда „Ламар“

 

 1. Национална литературна награда „Ламар“ е учредена с Решение                       №985/30.07.2015 г. на Общински съвет – Троян със съдействието на Съюза на българските писатели.
 2. Основна цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литература в областта на поезията. Наградата се връчва за цялостно творчество.
 3. С Национална литературна награда „Ламар“ се удостояват български автори.
 4. Национална литуратурна награда „Ламар“ се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Николай Петев“) в навечерието на Петковден – празник на град Троян от Кмета на Община Троян.
 5. Материален израз на НЛН „Ламар“ са: почетна грамота, плакет и парична сума в размер на 1000 лв.
 6. Наградата няма конкурсен характер.
 7. НЛН „Ламар“ е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски колективи и творчески съюзи. НЛН „Ламар“ не се връчва посмъртно.
 8. Предложения за носител на НЛН „Ламар“ могат да бъдат изготвени от:
  1. творчески съюзи;
  2. културни институти;
  3. издателства;
  4. университети;
 9. Предложенията съдържат:
  1. формуляр (Приложение №1) – 1 бр.;
  2. до три произведения (книги) по избор на автора в 5 екземпляра;
  3. творческа справка за кандидата в свободен текст – 1 бр.
 10. Пълният комплект на предложението се подава на адрес: 5600 Троян, пл.“Възраждане“ №1, Община Троян за Националния литературен конкурс „Ламар“.
 11. Процедура по присъждане на НЛН „Ламар“.
  1. НЛН „Ламар“ се администрира от Община Троян.
  2. Община Троян обявява процедурата на: интернет страницата на Общината, на интернет страницата на Съюза на българските писатели, седмичниците, разпространявани на територията на община Троян и един национален ежедневник.
  3. Предложенията за НЛН „Ламар“ се внасят в Община Троян  в срок до 25 септември 2017 г. Постъпилите предложения се обявяват на сайта на Община Троян.
  4. Кметът на Община Троян назначава със своя заповед комисия за избор на носител на наградата. Комисията се състои от 5 души. В нея участват: ресорният заместник-кмет на Община Троян, литератор, запознат с творчеството на Ламар, председателя на Дружеството на троянските писатели и двама представители на Съюза на българските писатели.
  5. Комисията определя на свое заседание критериите за селекция и журиране.
  6. Протоколът от заседанието на комисията се предоставя на Кмета на Община Троян.
 12. Възможно е НЛН „Ламар“ да не бъде присъдена.
 13. Средствата за наградата – паричната сума в размер на 1000 лв. се обезпечават от Община Троян, дарители и др, а почетната грамота – от Съюза на българските писатели.

Приложение №1

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЛАМАР“

ФОРМУЛЯР

I.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗГОТВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Име на институцията
Представлявана от
Адрес, телефон, е-mail, лице за контакти

 

II.ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТВОРБИ

Заглавие на творбата
Месец и година на издаване
Жанр
Тираж

 

Заглавие на творбата
Месец и година на издаване
Жанр
Тираж

 

Заглавие на творбата
Месец и година на издаване
Жанр
Тираж

 

III.ДАННИ ЗА АВТОРА НА ТВОРБИТЕ

Име
Адрес, телефон, e-mail

 

IV.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ПУБЛИКУВАЛА ТВОРБИТЕ

Наименование
Адрес, телефон, e-mail
Лице за контакти

 

Наименование
Адрес, телефон, e-mail
Лице за контакти

 

Дата:                                                                    Подпис: ………………………………………….

                                                                           (представител на институцията,

                                                                            изготвила предложението)

                                                                

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button