Много троянци ще посрещнат зимата комфортно

В активния строителен период кметът Донка Михайлова подписа два договора за повишаване на енергийната ефективност на още две сгради в Троян

Днес 23.08.2017 г., след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян-І“, включващ сградите:  ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Захари Стоянов“  №10; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12; ул. „Симеон Велики“ № 97 и № 99; ул. „Стара планина“ № 19; ул. „34-ти Троянски полк“ № 13; ж.к. „Буковец“, бл.5; ж.к. „Буковец“, бл.7 по обособени позиции: Обособена позиция №1: ж.к. „Буковец“, бл.5, гр. Троян; Обособена позиция №2: ж.к. „Буковец“, бл.7, гр. Троян; Обособена позиция №3: ул. „Стара планина“ № 19,  гр. Троян; Обособена позиция №4: ул. „Захари Стоянов“ №10, ул. „Тодор Петков“ №4, ул. „Христо Цонковски“ №2, гр. Троян; Обособена позиция №5: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян. Обособена позиция №6: ул. „Симеон Велики“  №97-99, ул. „34-ти Троянски полк“ №13,  ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12 гр. Троян, бе подписан договор с фирма „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД със седалище гр. София, представлявано от управителя Георги Георгиев, по обособена позиция № 2: ж.к. „Буковец“, бл.7, гр. Троян. Общата стойност на договора е в размер на 312 748,13 лв. с вкл. ДДС.

В същия ден, кметът Донка Михайлова подписа и договор с ДЗЗД „ТРОЯН-ЕЕ-2017“, със седалище гр. Ловеч, представлявано от Преслав Славчев – представляващ Обединението, за обособена позиция № 5: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17 – блок „Наука“, гр. Троян. Общата стойност на договора е в размер на 133 048,10 лв. с вкл. ДДС.

Договорите бяха подписани в Община Троян, като кметът г-жа Михайлова и екипът на проектите разговаряха с изпълнителите за сроковете, графика и начало на работния процес. Г-жа Михайлова изрази надежди за скорошно приключване на проектите, преди започване на зимния сезон и пожела успех на представителите на фирмите.  

Финансирането и на двата договора е в рамките на проектното предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button