Община Троян продължава да е отличник!

ОБЩИНА ТРОЯН ОТНОВО Е СРЕД ОБЩИНИТЕ С НАЙ-ДОБРО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Община Троян запазва челните си позиции сред общините с най-добро финансово състояние според Министерство на финансите. Класацията е за второто тримесечие на 2017 г. и се отнася до всички 265 общини в страната. Този път общините отличници са 28 като Община Троян е на 13 място. Общината е в челото на общини с инвестиционна активност, която се измерва като дял на капиталовите в общите разходи на общината. Много добър е показателят на общината, отчитащ покритие на местните дейности с приходи – 159, 47%.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button