Сградата на НЧ „Наука – 1870 г.“ вече е достъпна и за хора с увреждания

На 23.05.2017 г. в гр.София бе подписан договор между Агенция за хората с увреждания и НЧ „Наука – 1870 г.“, Троян за финансиране на проект „Монтаж на подемно съоръжение за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в сградата на НЧ „Наука – 1870 г.“.

Стойността на проекта е 35 966 г., а фирмата изпълнител „Викра лифт„ ЕООД гр.София.

От 23.08.2017 г. подемното съоръжение „Vimec V65” е монтирано и хората в неравностойно положение имат достъп до читалищния театрален салон, фоайетата, където се провеждат изложби, читалищната библиотека,  репетиционните зали, Детска музикална школа и зала „Форум“, където се 

провеждат срещи с писатели, обучения, събрания и др.

         НЧ „Наука – 1870 г.“ благодари на г-жа Донка Михайлова, г-жа Верка Добрева и г-жа Полина Павлова от администрацията на Община Троян, за помощта при разработването на проекта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button