АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА  04.09.2017г. – 08.09.2017г.

 

 1.Населени места с въведено режимно водоснабдяване: община Ловеч – община Тетевен – с. Голям Извор; община Ловеч – с. Прелом.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 1 бр.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 2 бр.

4.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, включени в периодичния мониторинг – 0 бр.

6.От тях не отговарят на  изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.

8.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 – 0 бр.

9.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр.

10.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11.Брой на регистрираните случаи от чревни инфекциозни заболявания за периода / 04.09.2017г. – 08.09.2017г./ –  броя. От тях:

 

– хепатит А – 14 бр.

– гастроентероколит – 1 бр.

 

12.Не е доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма;

в) заповеди – няма.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button