Дочо Дулев ще бъде удостоен с Почетен знак  “Златен герб – Троян”

Днес се състоя редовната сесия на троянския Общински съвет. Първа точка от дневния ред бе предложението внесено от Николай Василев Тодоров  – Председател на  комисията по чл.13 ал.1 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян относно:

Удостояване с   почетни звания и присъждане на  отличия във връзка с 14 октомври Петковден – Празника  на град  Троян На основание чл.16 от Закона за местнотосамооуправление и местната администрация и чл.12 ал.1 от Наредбата за символите, почетнитезнаци, отличията, званията и наградите на община Троян в Общински съвет са внесени   предложения за удостояване с награди и почетни отличия и еднократна парична премия.  След тайно гласуване се окончателното бе прието решение да се удостоят с:

Почетен знак  “Златен герб – Троян”

  1. ДочоДулев

 

Почетен знак “Почетна  значка  – Троян”

  1. Димитър Христов Добрев
  2. Петко Цочев Цочев
  3. Зорница Тотева Стойкова

 

ІІІ. На основание чл.23  от Наредбата за символите, почетните  знаци, отличията  званията и наградите на Община Троян, Общинският съвет Троян определя еднократна парична премия  по т.І  и  т.ІІ в размер:

 

  • За “Златен герб – Троян” – 500 лв. по т.І т.1
  • За “Почетна значка – Троян” – 250 лв. по т.ІІ  т.1, 2 и 3

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button