Кулинарите от СУ“Васил Левски“ в реновиран кабинет- снимки и видео

С удовлетворение от отговорно извършената работа

Да бъде ремонтиран и изцяло обновенкабинетът за професионална подготовка на учениците от паралелките „Организация на хотелиерството“ в СУ „Васил Левски“-Троян беше стара мечта. Години наред се използвашекухня на повече от 40 години,която, въпрекиподобренията, не отговаряше на изискванията за модерно професионално образование.

Сега може да се види постигнатото – индивидуални работни места, нови съвременни уреди и професионална техника, кабинет по теория и сервиране.

Благодарим на всички фирми и партньори, които дадоха своя труд, своите усилия през лятната ваканция да осъществим амбициозните си ремонтни задачи.

На мястото на старата ВиК-инсталациябе изградена нова от г-н Радослав Билярски.

Старата електроинсталация,неотговаряща на новите професионални уреди исъздаваща предпоставки за нещастни случаи, бе изградена наново от инж. Красимир Мирчев, от когото  очакваме да направи и лед-осветлениетов спортна зала.

Морално и физически остарялата подова мозайка беше заменена със специална винилова настилка, подходяща за кухненски помещения,положена от фирма ФИКС София – ООД, представлявана от г-н Дончо Иванов.

Преградните стени, цокълът и дограмите бяха изпълнениот г-н Емил Черкезов.

Новото оборудване на кабинета беше извършено от фирма АБ „ТЕРМ“, представлявана от г-н Николай Семерджиев. Фирмата има богат опит визработването на професионално кухненско оборудване.

Не само кабинетът за професионална подготовка, а и цялата сграда на училището и част от прилежащите пространства бяха почистени от фирма„ПрофиклийнПартнер“ (стълбища, коридори и фоайета, каменна облицовка на стълбището, включителнополиране и консервиране на виниловите и металнитеповърхности). Искаме да благодарим на фирмата в лицето на г-н Бранислав Владимиров.

Разширението на площадката за газовото стопанство и изграждането на беседкав южния дворбяхаосъществени качествено и в срок от фирма „Евродекорбетон2009“,представяна от г-н Ерджан Хасан.

Доставката на техника и инсталационни материали и изграждането напожароизвестителна система(ПИС) на I и II етаж и въвфизкултурните салони беше извършена(без поражения по облицовки, стени и тавани) от фирма ДМТехЕООД – гр. Плевен, представлявана от инж.Людмил Георгиев.

Но целият мащабен ремонт на училището и пълното обновяване на кабинета по професионална подготовка нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на община Троян.

Изграждането на пожароизвестителна система(ПИС), разширението на площадката за газовото стопанство и техническото оборудване на кабинета запрофесионално обучение бяха финансирани целево от общинския бюджет, по решение на Общинския съвет, за което най-искрено благодарим!

От ръководството и колектива на СУ „В.Левски“-Троян

 

Днес се откри реновивирания кабинет за професионална подготовка в най-голямото училище СУ"Васил Левски"Троян

Публикувахте от ТроянЪт – Всичко за Балкана в Петък, 15 септември 2017 г.

Related Articles

Back to top button