Троянската „Традиция“ е приготвила много изненади през идващата 2018година

На 28.09.2017г. от 17:30 ч. в Информационно-културен център гр. Троян се проведе общо събрание на НД”Традиция” РК „34-ти пехотен Троянски полк” Априлци-Троян-Севлиево.

 Заседанието бе открито от председателя Христо Калистерски, който представи отчет за дейността на регионалния клон за изминалата 2017г. Дневният ред продължи с представяне на отчет  за дейността на контролната комисия, последван от единодушното преизбиране на настоящите управителен съвет и контролна комисия. Обсъдени бяха и събитията от календара на троянската организация за 2018г.,като се акцентира, както на организирането и провеждането на станали традиционни събития, като възстановките при Дебневския и Граднишкия боази, така и на нови мероприятия, които  ще изненадат троянци и гостите на града.

Related Articles

Back to top button