Троянските ловци се подготвят за новия сезон

Тази вечер, 26 септември 2017, в залата на Община Троян ловците от Сдружение Ловно-рибарско дружество в града получиха инструктаж  преди откриването на ловен сезон 2017/2018. По закон той се открива  на 01.10 2017, неделя.

Минко Акимов
Петър Банчев-Ру на МВР Троян и Тодор Петров -Окръжна прокуратура

Присъстваха председателят на дружеството Минко Акимов, специалистът по лова Сашо Василков , както и инспектор инж. Петър Петров от РПСЗН – Троян, Тодор Петров от окръжна прокуратура в града, Петър Банчев-служител от местното РУ.

Те запознаха ловците с  опасностите , които се крият и какво не трябва да се прави.Специалиста по лова

Сашо Василков

Сашо Василков запозна ловците  с проблемите за издаване на ловен билет. Наблегна и за необходимостта на носене на светлоотразителните елеци и шапки, които им бяха подарени послучай 120 годишнината на дружеството.

Напомни им някои алинеи от закона, че груповото ловуване на дива свиня в ловностопанските райони на ловните дружинки да  се извършва по утвърден график.

Също така  и за избиране на ръководители лов. Колко ще бъдат се определя от от обособените ловиша в ловностопанския район и кой ще ги води  се избират от самата дружинка.

Ловците трябва своевременно да уведомят, ако имат промяна на лични данни. Броя на отстреляните животни   да е 5 бр. След това  месото да  мине през проверка   в  лаборатория  за чума по свинете  и бяс по хищниците.. Съчмите в пушките   трябва да бъдат над 6 мм.

Прочете член 59, алинея 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча,   какви са задълженията на ръководителите на лова

1.Отговаря за реда, за дисциплината и спазването на законността при подготовката, организацията и провеждането на ловния излет

2.Да получи попълненото от председателят на дружинката разрешително

3.Преди а започне ловния излет, проверява наличието на ловен билет,членска карта и разрешително за носене на оръжие

Василков обърна внимание да не се навлиза в чужда  територия , т.е в друго ловно стопанство.За тази цел ще се създаде софтуер за телефон, на който ще има всички районирани стопанства и така ще се знаят точно границите

Инспектор инж. Петър Петров от РПСЗН – Троян запозна авджиите с пожарната безопасност и гасенето на горски пожари.Представителят на РУ Троян Петър Банчев запозна с изискванията на закона за съхранение , носене и употреба на огнестрелното оръжие.

Своите указние даде и Румен Петров от Окръжна прокуратура Ловеч и троянския му колега Тодор Петров

Всички присъстващи сложиха своя подпис в книгата за инструктаж.

И остава да им пожелаем НА СЛУКА този ловен сезон!

 

Related Articles

Back to top button