Троянските туристите отбелязаха своя празник-галерия и видео

ТД“Амбарица-1912″ се включи в честването на Деня на туриста. В  първия ден на септември те отбелязаха 105 години от създаването на организираното туристическо движение в Троян и отдадоха почит към основоположника му Никола Габърски

„Един бе­ден младеж от махала Габърска основава през 1912 г. първата туристическа група, прерасла в дружество „Природа”. На 8 март 1913 г. то става член на основания от Хелмут Брокс Юношески туристически съюз, а от 1915 г. дружеството носи името на красивия връх на Балкана – Амбарица.

Единаде­сет години по-късно троянци започ­ват и построяват под Момина поля­на своята хижа „Амбарица”. Правят я с много ентусиазъм и с малко па­ри, с помощта и доверието на тро­янското гражданство, на най-младите туристи, които наред с големите изнасят на гръб пясък, прозорци, врати и стъкла. Със строителството на хижа „Амбарица” свързват имена­та си деятелите Андрей Шипковенски, Димитър Гимиджийски, Васил Д. Василев, Никола Пеновски-Кара Колю, Стефан Стойчев. Оттук из­глежда води началото си обществе­ният характер на хижестоителството в Троян, който двадесет и пет години по-късно се изяви още по-ярко при строежа на новата хижа„Амбарица” и изграждането на високо-планинския курортно-туристическикомплекс край Троянския проход.

Примерът с построяването на старата хижа „Амбарица” заразява през 1937 г. юношите туристи в Троян и те, за да не останат по-назад от по-големите, започват да стро­ят под връх Чучул своя хижа. В нейния строеж участвуват десетки троянски младежи, на които пома­гат с опита си по-възрастните турис­ти-хижестроители от клона на БТС „Козя стена”.

А от порутената и необитаема сграда на старото Беклеме през ля­тото на 1946 г. тези, които са започнали своя строителен опит от хижа „Амбарица” и, които са го обогатили при строежа на хижа „Чу­чул”, ремонтират и обзавеждат ху­бава туристическа спалня. Тяхното дело бързо получава обществено признание, за което говорят събра­ните от троянци 250000 лв. (по то­гавашен курс) за възстановяването и ремонта на наречената от тях хижа „Беклеме”.

Туристическото движение в Троян обеди­нява  младежта. То пропагандира красотите на род­ния Балкан, призовава към опазването на родната природа, към увеличава­не на нейното богатство. Троянските туристи проявяват рядък ентусиазъм и себеотрицание в строителството на хижи в планината. При трудни усло­вия те изграждат своя материална база, която подпомага развитието на туризма.

Всичко това  може да се види на изложбата посветена на празника в Информационно-културния център. След откриването й  празника продължи с поздрави. От името на общината пожелания да се развива туризма , и с него и Троян поднесе кмета на града Донка Михайлова. Бяха прочетени и поздравителни адреси от БТС и туристически дружества. За доброто настроение се погрижиха Иван Димитров, който прочете свой разказ и изпълни мелодия на дудук и неостаряващата Берковска музика“Здравец“.Празнуващите това чакаха и витите хора на спряха и след залеза на слънцето. Купонът продължи в ресторант „България“. Там специална програма бе приготвил музикантът Добромир Дишев

ТД“Амбарица-1912“, съвместно с Община Троян, организира за втори път в нашия град Празник на туризма, който се проведе на 1 септември 2017 от 17:30 ч

Публикувахте от ТроянЪт – Всичко за Балкана в Петък, 1 септември 2017 г.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button