100 фирми в Пловдивско ще бъдат проверени за големи суми в брой от данъчните

Близо 100 фирми в обхвата на Териториалната дирекция /ТД/ на НАП в
Пловдив са избрани за проверки за наличие на декларираните от самите тях
големи суми в брой, съобщиха от дирекцията.
До момента са проверени 53 дружества, при 52 от тях са установени липси на
паричните средства, за което съответно са изготвени протоколи от общото събрание за
разпределяне на дивиденти.
До края на октомври те следва да подадат декларации, с които да обявят размера на
изплатените дивиденти през третото тримесечие и да определят дължимия данък
“дивидент”.
Разпределените към момента дивиденти, декларирани от фирмите, са в размер на 67
280 000 лева. Дължимият данък възлиза на 3 364 000 лева, а срокът за внасянето му е до
края на октомври т.г., като част от дружествата вече са внесли дължимото.
От ТД на НАП предупреждават, че ако при проверките бъдат открити данъчни и
осигурителни нарушения, ще започнат ревизии, за да бъдат установени неплатени
данъци и осигурителни вноски за последните пет години. От дирекцията заявяват, че
данъчното законодателство ще бъде приложено с цялата му строго

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button