110 са вече заболелите от Хепатит А в Луковит

До 01. 09. 2017 г. заболелите в рамките на взрива са 110. Оформени са 60 семейни огнища, като повечето от тях са с висока огнищност – с повече от двама болни в семейството. Заболелите са деца във възрастта 1-18 години, като от възрастовата група 0-1 година няма заболели. Заболяла е и една жена на 30 г. От друг квартал на града са заболяли пет лица в следствие на осъществен семеен контакт в кв.”Изток”. Извън квартала до момента са формирани 2 семейни огнища.

Проведени са две работни срещи със Зам. Кмет на община Луковит на които са обсъдени мерки за недопускане разрастването на взрива предвид началото на учебната година. Предоставени са Указания за профилактични и противоепидемични мерки в детските и учебни заведения в град Луковит; здравно-образователен материал на достъпен език и с повече снимков материал за начините на заразяване и предпазване; плакат за заболяването, който препоръчахме да бъде разпространен  на всички обществени места в  квартала и в града.

Във връзка със взрива от хепатит А в гр. Луковит са издадени предписания до всички детски и учебни заведения в града, за повишен хигиенен режим и стриктно спазване на здравните изисквания при отглеждането на деца и във връзка с началото на новата учебна година.

Информация за развитието на взрива в гр. Луковит, за предприетите и предписани противоепидемични и профилактични мерки поетапно е предоставена на Главен държавен здравен инспектор-Министерство на здравеопазването и на областен управител на област Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button